Asiakastiedote 2.10.2017

Lännen Tekstiilihuolto Oy on osa laitoksenne ja yrityksenne jokapäiväistä elämää puhtaiden tekstiilien muodossa. Olette antaneet tämän tärkeän toimintonne meidän hoidettavaksemme. Kiitämme luottamuksestanne ja hyvästä yhteistyöstä.
 
Toimintamme jatkuva kehittäminen
 
Olemme saaneet tehdä kanssanne hyvää yhteistyötä jo pitkään ja saaneet rakentavaa palautetta esim. asiakastyytyväisyysmittausten muodossa. Olemme kiitollisia kommenteistanne ja pyrimme hyödyntämään niitä prosessiemme kehitystyössä.
 
Toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uusiminen
 
Kuluvana vuonna olemme valinneet kehityskohteeksi toiminnanohjausjärjestelmämme. Tulemme vaihtamaan nykyisen järjestelmän uuteen vielä kuluvan syksyn aikana. Muutosprosessiin kuuluu muun muassa asiakas- ja laskutustietojen päivittäminen. Asian niin vaatiessa tulemme olemaan yhteydessä teidän asianomaisiin vastuuhenkilöihinne.
 
Ohjausjärjestelmän vaihdoksen myötä tilaus- ja työvaateportaalimme vaihtuvat ja PDF-laskun ulkoasu muuttuu myös hieman. Muutokset eivät aiheuta merkittävää toiminnallista muutosta asiakkaille. Toimitamme uudesta järjestelmästä kirjalliset ohjeet sähköisesti sekä järjestämme tarpeen mukaan koulutuksia asiakkaan luona.
 
Tiedotamme asian etenemisestä ja koulutuksista asiakastiedottein.
 
Uskomme järjestelmäuudistuksen tehostavan toimintaamme entisestään ja tarjoavan pohjan jatkaa tekstiilihuoltopalvelujemme kehittämistä asiakkaidemme tarpeisiin
 
 
Aurinkoista loppukesää toivottaen
 
Turussa 22.8.2017
 
 
Miika Markkanen
toimitusjohtaja